ฝ่ายจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ
พัฒนาและดูแลให้สินค้าถูกผลิตอย่างมีคุณภาพ

แผนกนี้ดูแลการจัดหาวัตถุดิบพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการผลิตเป็นพิเศษ และทำการดูแลจัดซื้อวัตถุดิบพื้นฐานของสินค้าให้มีคุณภาพ

ฝ่ายผลิต
แผนกตัด แผนกเย็บ แผนกปัก แผนกสกรีน

ฝ่ายผลิตทำการผลิตสินค้าผ่านการควบคุมการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้สินค้าที่ออกมาตรงตามความต้องการ ภายในเวลาที่กำหนด

ฝ่ายขาย และ บริการ
ฝ่ายขาย ฝ่ายประสานงาน พนักงานดูแลลูกค้า และ Call Center

เรายืนยันความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งทางด้านการบริการและคุณภาพ ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาทางหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางโทรศัพท์ Email หรือ เข้ามาที่บริษัท

แผนกกราฟฟิค
ทีมกราฟฟิคดีไซน์

สินค้าทุกชิ้นก่อนที่จำนำสู่กระบวนการผลิตจะถูกตรวจสอบความสวยงามโดยทีมกราฟฟิคดีไซน์ว่าจะออกมาถูกต้องและสวยงามที่สุด