วิสัยทัศน์

จำหน่ายสินค้าและส่งต่อบริการให้ตลาดโลกในราคาที่ยุติธรรม ทำให้ตลาดโลกรู้ว่าเสื้อที่ออกแบบเองได้นั้นทำได้ง่าย ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย และ โปรแกรมออกแบบที่ดีที่สุด สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าคุณภาพ

เป้าหมาย

มอบบริการที่ดีที่สุด มอบสินค้าที่มีคุณภาพที่สุด คอยช่วยเหลือลูกค้าระหว่างกระบวนการผลิตอย่างมืออาชีพ