screen

สกรีนเสื้อ – ประเภทการพิมพ์สกรีนแบบเจาะลึก ตอนที่ 2

screen

ประเภทการพิมพ์สกรีนแบบเจาะลึก ตอนที่ 2

หลังจากคราวที่แล้ว เราได้ทำการแนะนำถึงอุปกรณ์และเทคนิคสำหรับการสกรีนเสื้อในรูปแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้ศึกษากันบ้างแล้วนะครับ ซึ่งมีหลากหลายแบบเลยอาทิ การสกรีนแบบดิสชาร์จ หรือการสกรีนแบบรีซิสต์ ซึ่งจุดนี้ การสกรีนจะแตกต่างในเรื่องของการใช้เนื้อผ้าในสกรีน ซึ่งความแตกต่างของชนิดผ้า จะทำให้ผู้สกรีนหรือทีมงานนั้นต้องทำการเลือกให้ดีก่อนที่จะลงมือในการหาโรงงานสกรีนผ้า หรือรับออเดอร์ลูกค้าในการทำสกรีนเสื้อ สิ่งสำคัญคือ การสกรีนแต่ละแบบนั้นมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบของสีไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงานที่ได้รับ

จากการสกรีนแบบสกรีนโดยตรง สู่ยุคใหม่ … 

ในช่วงแรกนั้น การสกรีนเสื้อจะใช้วีการสกรีนแบบ Direct Screen หรือการสกรีนโดยตรง ซึ่งจะต้องอาศัยเครื่องมือในการใช้สกรีนที่มีค่อนข้างมาก อย่างเช่นแป้งพิมพ์ สีชนิดต่างๆ รวมถึงทรัพยากรของคนงานที่ต้องมีมากตามไปด้วย ดังนั้น การสกรีนในยุคใหม่ที่เราจะตามไปดูข้อมูลนั้น ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะในปัจจุบัน โรงงานหลายแห่งเริ่มปรับมาใช้วิธีนี้กันมากขึ้น

การสกรีนแบบอ้อม (Indirect Screen) 

จากชื่อนั้นเพื่อนๆก็น่าจะคาดเดาได้แล้วว่าการสกรีนด้วยวิธีนี้นั้น น่าเป็นการสกรีนที่มีวิธีแตกต่างไปจากแบบเดิมอย่าง Direct Screen การสกรีนแบบนี้เป็นการสกรีนแบบถ่ายเทความร้อน  เป็นการอาศัยการพิมพ์ลายสกรีนลงบนกระดาษก่อน และหลังจากนั้นจึงนำกระดาษไปอัดหรือกดทับลงบนเสื้ออีกทีหนึ่ง ซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้เครื่องพิมพ์ประเภท Ink Jet หรือ Laser พิมพ์ลายสกรีนลงบนกระดาษก่อนได้เลย

สำหรับกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์นั้น ใช้กระดาษที่เรียกว่ากระดาษทรานเฟอร์ (Tranfer Paper) และใช้แผ่นพิล์มชนิดหนึ่งในการเคลือบลายลงบนตัวเสื้ออีกชั้นหนึ่ง และสำหรับการใช้กระดาทรานเฟอร์นี้ ประยุกต์ใช้มาจากการสกรีนด้วยเครื่องพิมพ์ทรานเฟอร์ที่เป็นที่นิยมในการสกรีนเบอร์เสื้อของนักฟุตบอลนั่นเอง

เป็นยังไงครับสำหรับการใช้เครื่องสกรีนหลายๆแบบ เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถหาซื้อหรือเลือกใช้บริการของการสกรีนเสื้อแบบต่างๆได้โดยที่มีความรู้ ไม่โดนเอาเปรียบจากผู้ให้บริการแล้วนะครับ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับ